Kirjoittaja: Nysse-Setä (6.12.2023 8:13:32) Sijoittaminen yleinen

Otsikko: Vassogod

Krisen i skogsjätten: Så ska han vända förlusttrenden

Miljardvinsten har gått upp i rök och utsikterna för utdelningen är osäkra.

Nu väljer Stora Ensos nya vd Hans Sohlström att ta bladet från munnen i en exklusiv intervju med Di.

Han pratar bland annat om hur förlusttrenden ska brytas genom ”tusentals olika initiativ”. Men också om:

• Sin egen investering i skogsjätten.

• Hur kulturen ska vändas.

• Hur han ser på ”finnkampen” i bolaget.
Uppdaterad: 6 december 2023, 06:44
Publicerad: 5 december 2023, 20:55
Jesper Mothander

Text

Stora Enso STE R -0,83% pressas just nu på ett sätt den finsk-svenska skogsjätten inte upplevt på många år.

4,2 miljarder kronor i vinst tredje kvartalet 2022 är ett år senare blott ett minne. I stället blev det nästan 400 Mkr i förlust på sista raden, vilket har utlöst febril aktivitet.

”Vi jobbar på många projekt för att få ned våra kostnader, och samtidigt också effektivisera vår säljverksamhet. Vi vänder på varenda sten och jobbar på ett tusental olika initiativ i de olika enheterna för att kunna få ned kostnaderna och förbättra vår lönsamhet”, säger Hans Sohlström till Di.

Om jag vill investera i kvalitet i skogen – varför ska jag köpa in mig i Stora Enso i stället för SCA SCA B -0,87% eller Holmen HOLM B -0,80%?
”Vi har en verkligt stor förbättringspotential. Om vi tar bolagets värde som ett utgångsläge – redan våra skogstillgångar är värda 10,50 euro per aktie, och vår aktiekurs ligger på knappt 12 euro. Vi har starka marknadspositioner i många av våra segment, så det finns otroligt starka fundament för att också förbättra resultatet och värderingen.”

Hans Sohlström tog över som vd en dryg månad innan höstrapporten presenterades, samtidigt som Annica Bresky sparkades.

Under hennes fyra år som vd stod utdelningen stilla år ett, och höjdes därefter tre gånger i rad.

Utdelningsförslaget som stämman beslutar om kommer förstås inte från vd, utan hur styrelsen tolkar utdelningspolicyn. Enligt den ska halva resultatet delas ut, med dragspelstillägget ”över perioden”.

Grunden är ändå det nettoresultat som vd ansvarar för, i fjol motsvarande drygt 17 miljarder kronor. Hittills under 2023 är nettoresultatet negativt, så för att inte sänka utdelningen – eller ställa in den helt – skulle Hans Sohlström behöva dra in runt 18 miljarder kronor.

Går det?
”Vi uttalar oss inte om kommande kvartal, men jag tror du själv vet svaret på den frågan”, säger han.
Ungefär halva vinsten delas ut

• Stora Ensos policy är att dela ut ”50 procent av resultatet per aktie exklusive värdering till verkligt värde över perioden”.
• Styrelsen ger ett förslag på utdelning vid bokslutet, bolagsstämman fattar det formella beslutet.
• För året 2022 betalades 0,60 euro, motsvarande 6,84 kronor, ut.

Enligt snittet av 12 analytikerestimat i databasen Factset antas helårets netto landa på 940 Mkr i förlust. Trots det pekar medianprognosen på en utdelning på 0,30 euro – 3,42 kronor – per aktie, hälften mot senast. Prognoserna pendlar dock mellan allt från slopad till höjd utdelning.

Dessvärre är den finansiella ställningen inte den bästa för att bekosta en utdelning helt utan grund i årsresultat. Målet är att Stora Ensos nettoskuld i förhållande till operativt ebitda-resultat ska stanna under 2,0.

Fjolårets 11-miljardersköp av den nederländska förpackningskoncernen De Jong skickade upp nettoskulden över 35 miljarder kronor, och skuldkvoten har under året gått från 1,3 till 1,6 till 2,4 under de tre första kvartalen – således över målet.
Nya vd:n Hans Sohlström sitter ned med Dagens industri.
Nya vd:n Hans Sohlström sitter ned med Dagens industri.Foto: Cornelia Jönsson

Är skulden för hög, eller är det bara ett problem med ebitda-komponenten i ekvationen?
”Vi jobbar på båda delarna. Vi måste förbättra vår marginal, det är utgångspunkten för alla de tusentals projekt vi jobbar på för att få ned kostnader och förbättra vår intäktssida. Vi jobbar också på täljaren, nettoskulden. Det är därför vi fokuserar på att frigöra kapital: rörelsekapital och Beihai-försäljningen”, säger Hans Sohlström.

Redan i december i fjol bjöds kartongfabriken i kinesiska Beihai med tillhörande skog ut till försäljning.

Att ebitda behöver komma upp är närmast självskrivet. Om vi isolerar nettoskulden, behöver den också komma ned?
”Ja. Vi har gjort stora investeringar, som alla är i rätt strategisk riktning. Men på kort sikt har vår skuldbörda ökat.”

När Beihaiförsäljningen går i lås, kommer de intäkterna gå till att amortera skuld?
”Ja, absolut.”

Vid tredje kvartalets rapport sa Hans Sohlström att försäljningen ”fortskrider enligt plan”.

Är det rimligt att förvänta sig att bli trodd när det gått så lång tid?
”Vi har haft förhandlingar med många parter från olika delar av världen”, stannar han vid.

Stora Enso behöver också stärka förtroendet hos placerarna. Aktien har tappat 10 procent i år och handlas med rabatt jämfört med det egna kapitalet – sämst i klassen av börsens fyra skogsbolag.

”Vi jobbar också väldigt systematiskt med vårt rörelsekapital, att kunna frigöra kapital därifrån. På längre sikt, förstås, gäller det att förbättra kvaliteten på våra anläggningar. Därför jobbar vi på en anläggningsstrategi för att klart definiera var vi ska allokera kapital. Det handlar om hur vi ska förbättra konkurrenskraften både på kostnads- och kvalitetssidan och leverera värde till ägarna”, säger Hans Sohlström.

Att gå igenom alla 40 fabriker ska vara klart i december.

”Våra anläggningar är generellt i bra teknisk kondition. Men det finns behov av investeringar i en del fabriker”, säger Hans Sohlström.

Finns det i korten att det blir avvecklingar?
”Vi håller på att slutföra ett stort omstruktureringsprogram som vi påbörjade i juni, som innebar en hel del fabriksstängningar. Vi har inga nya planer, men det är klart att vi ser över alla anläggningar.”

Stora Enso beskrivs ibland som det skogsbolag som vill ha fingrarna i alla syltburkar, det närmaste ett konglomerat man kommer i branschen.
Stora Enso ändrar trots krisen inte i sin grundstrategi, att basera verksamheten på många olika affärsområden.
Stora Enso ändrar trots krisen inte i sin grundstrategi, att basera verksamheten på många olika affärsområden.Foto: Cornelia Jönsson

Är det rätt väg?
”Det har vissa fördelar. I vanliga fall hjälper det att jämna ut cyklikalitet. Nu är vi inne i en relativt exceptionell situation, med ett rekordsnabbt och rekorddjupt ras i efterfrågan på flera av våra segment. Men vår strategi har inte förändrats. Vi vill växa inom hållbara miljövänliga förpackningsmaterial och förpackningar. Vi vill växa inom nya, innovativa biomaterial och inom träbaserade bygglösningar. Det är klart att ledningen och styrelsen ser över strategin med jämna mellanrum, men för tillfället har vi ingen förändring.”

Årets blodröda siffror visar att den plan som slogs fast under Annica Bresky, att minska konjunkturkänsligheten, inte har gått i mål.

Ämnet Annica Bresky är känsligt – Hans Sohlström satt nämligen i den styrelse som avpolletterade henne. Lösningen blev att han jävade ut sig från alla styrelsemöten som berörde avskedandet, från det att han själv hade fått frågan.

Han svarar dock på var bolaget underpresterade under företrädaren.

”Vi har gjort ett dåligt resultat det här året, samtidigt som vi har historiskt höga investeringar”, säger Hans Sohlström.

Du och övriga styrelsen har väl skrivit under på investeringarna?
”Förvärvet av De Jong och investeringarna har godkänts av styrelsen, det är rätt. Det visar bara att vi ska vända lönsamheten.”

Lika obekväm som han är att diskutera Annica Bresky, lika entusiastisk är han kring den kultur han nu vill införa, där den yttersta punkten är att ”hålla varandra ansvariga”.

”Vi vill förstärka vad vi kallar resultatinriktad kultur . Det är frågan om ambition, att hela tiden kunna bli bättre – också när det går bra för bolaget.”

Hans Sohlström har också ökat den egna insatsen i Stora Enso: två dagar efter utnämningen sexfaldigade han sitt innehav med aktieköp för motsvarande 12 Mkr.

”Kocken ska äta sin egen soppa”, säger han.
Han har flera vd-jobb på meritlistan, men kommer senast från Stora Ensos styrelse. Där han satt med och avskedade sin företrädare Annica Bresky.
Han har flera vd-jobb på meritlistan, men kommer senast från Stora Ensos styrelse. Där han satt med och avskedade sin företrädare Annica Bresky.Foto: Cornelia Jönsson

En påstådd skillnad mellan svenskt och finskt ledarskap är att finskt är mer tydligt och svenskt mer konsensusorienterat. Håller du med?
”Båda länderna är väldigt nära varandra kulturellt. Du har helt rätt i att vi vill vara väldigt tydliga, väldigt klara.”

Har ni varit för tillåtande med att inte prestera på topp?
”Vi kan bli bättre.”

Har du förståelse för att det sägs finnas ett spänningsfält mellan det finska och det svenska i Stora Enso?
”Jag har hört om det här, att det kanske tidigare fanns något sådant – eller man ville skapa något i media – i samband med fusionen 1998 eller i början på 2000-talet. Men ärligt, jag har inte upplevt någon ’finnkamp’.”
Stor cykelentusiast

Namn: Hans Sohlström
Född: 1964
Bor: Esbo, uppvuxen i Jakobstad
Utbildning: Civilingenjör, Tekniska högskolan Helsingfors, samt civilekonom från Hanken i Helsingfors.
Karriär i urval:
2004–2012: Flera tjänster upp till ledningsgrupp på UPM Kymmene
2012–2016: Vd Rettig
2016–2018: Ordförande Ahlstrom-Munksjö, vd Ahlström Capital
2018–2022: Vd Ahlstrom
2021-2023: Styrelseledamot Stora Enso
Lön: 11,4 Mkr (1 MEUR) + pension. Kan få 100 procent av lönen i bonus
Språkkunskap: Svenska, finska, engelska, franska, tyska
Familj: Hustru sedan 30 år, vuxna döttrar
Fritid: Cyklar 3.000 kilometer per år, åker skidor
Skog: Äger 6 hektar produktiv skog ihop med släkting


[ Vastaa viestiin ]