Kirjoittaja: Sniidari (31.10.2023 15:22:27) Sijoittaminen yleinen

Otsikko: Componenta negari

Componenta Oyj
Sisäpiiritieto
Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Componenta laskee ohjeistustaan liikevaihdosta ja käyttökatteesta vuodelle 2023
31.10.2023 15:20:01 EET | Componenta Oyj | Sisäpiiritieto
Componenta Oyj, Sisäpiiritieto, 31.10.2023 klo 15.20
Sisäpiiritieto: Componenta laskee ohjeistustaan liikevaihdosta ja käyttökatteesta vuodelle 2023. Componenta odottaa konsernin liikevaihdon vuonna 2023 olevan 100–105 Me. Käyttökatteen odotetaan olevan 6–7 Me. Vuoden 2022 konsernin liikevaihto oli 109,1 Me ja käyttökate 7,1 Me.
Uusi ohjeistus vuodelle 2023
Componenta odottaa konsernin liikevaihdon vuonna 2023 olevan 100–105 Me. Käyttökatteen odotetaan olevan 6–7 Me. Vuoden 2022 konsernin liikevaihto oli 109,1 Me ja käyttökate 7,1 Me.
Mahdollinen raaka-aineiden heikko saatavuus, raaka-aineiden ja sähköenergian kallistuminen, yleinen talous- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Lisäksi kiristyneen geopoliittisen tilanteen vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa myös heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja sähköenergian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin.
Aiempi ohjeistus vuodelle 2023
Componenta odottaa konsernin liikevaihdon vuonna 2023 olevan 110–120 Me. Käyttökatteen odotetaan paranevan edellisvuodesta. Vuoden 2022 konsernin liikevaihto oli 109,1 Me ja käyttökate 7,1 Me.
Mahdollinen raaka-aineiden heikko saatavuus, raaka-aineiden ja sähköenergian kallistuminen, yleinen talous- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Lisäksi Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Venäjän hyökkäyssotaan liittyvän geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa myös heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja sähköenergian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin.
Toimitusjohtaja Sami Sivuranta:
”Yleinen epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt ja se on näkynyt myös pääasiakkaidemme tilauskannan kehittymisessä. Asiakkaamme ovat alkaneet kiinnittää myös enemmän huomiota käyttöpääoman hallintaan ja varastotasojen optimointiin. Samalla päätöksentekoaika tarjouksen jättämisestä tarjouksen hyväksymiseen on pidentynyt. Tämä on näkynyt hidastuneena uusmyyntinä sekä uuden tuotannon ylösajon ajoituksien viiveissä ja on yhdessä laskeneiden materiaalikustannusten kanssa osaltaan johtanut liikevaihtonäkymiemme laskemiseen toisella vuosipuoliskolla. Kustannusten lasku vaikuttaa osin liikevaihtoon alentavasti indeksien kautta. Tästä huolimatta näkymämme tuotantovolyymien kehitykseen ensi vuonna ovat yhä hyvällä tasolla.”
Componenta julkistaa liiketoimintakatsauksen tammi−syyskuulta 2023 perjantaina 3.11.2023.

COMPONENTA OYJ
Sami Sivuranta
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.componenta.com


[ Vastaa viestiin ]